Niveau XP Beloning Vrijgespeeld
1 0 Dennenhouthakker
2 100 Stenen x 20
Dennenhoutplanken x 20
Dennenhoutzagerij
3 200 Stenen x 20
Dennenhoutplanken x 20
Munten x 5
Dennenbosbeheerder
4 300 Stenen x 30
Dennenhoutplanken x 20
Herberg
Steen
Geoloog
5 400 Stenen x 20
Dennenhoutplanken x 40
Steenhouwer
Chatfunctie
6 500 Stenen x 20
Dennenhoutplanken x 30
Munten x 5
Visser
7 600 Stenen x 50
Dennenhoutplanken x 30
ProviandhuisVisschotel
Sector verkennen
Ontdekkingsreiziger
8 700 Stenen x 50
Dennenhoutplanken x 30
Vis x 10
Munten x 5
Pakhuis
Gebouw verplaatsen
9 800 Stenen x 50
Dennenhoutplanken x 50
Vis x 20
Kopermijn
Koper
10 900 Stenen x 50
Dennenhoutplanken x 50
Munten x 5
Kolenbrander
11 1000 Stenen x 100
Dennenhoutplanken x 60
Munten x 10
KopersmelterSmidse
12 1100 Stenen x 100
Dennenhoutplanken x 60
Gereedschap x 40
Handelshuis
13 1200 Stenen x 100
Dennenhoutplanken x 100
BoerderijTarweveldGeneraal
14 1300 Stenen x 200
Dennenhoutplanken x 200
PutBrouwerijBronzewapensmid
15 1400 Marmer x 150
Hardhoutplanken x 150
Godendrank x 50
Vis x 150
Bronzen zwaarden x 100
WoonhuisBarakkenRekruutBoekbinderFijnsmidEenvoudige papiermolenManuscript
16 1500 Stenen x 300
Dennenhoutplanken x 300
Brood x 50
Munten x 100
MolenaarBakkerijGoedbelegde boterhamElfenstof
Collecties

Zoektocht (kort)

17 1700 Marmer x 200
Hardhoutplanken x 200
Munten x 50
Edelstenen x 100
GildehuisBoogmakerBoogschutterVisvoer
18 2100 Marmer x 110
Hardhoutplanken x 110
Munten x 50
Edelstenen x 100
Hardhout-bosbeheerderHardhouthakkerHardhoutzagerij
19 3000 Marmer x 120
Hardhoutplanken x 120
Munten x 50
Edelstenen x 100
Adellijk huisMarmerhouwerDiepe put
Marmer
Gedemineraliseerd waterVerrijkt waterWijwaterGlinsterend water
20 4000 Marmer x 130
Hardhoutplanken x 130
Munten x 50
Edelstenen x 100
IJzer
IJzermijnIjzersmelter
Zoektocht (middellang)
21 5100 Marmer x 140
Hardhoutplanken x 140
Munten x 50
Kristal(len) x 1
Edelstenen x 100
IJzerwapensmidMilitieMiddelgroot tarweveld
De Excelsior

Korte brief (Excelsior)

22 6300 Marmer x 150
Hardhoutplanken x 150
Munten x 50
Edelstenen x 100
Tante Irma's cadeaumandMuskus-hertengeurJagerSlager
23 7400 Marmer x 160
Hardhoutplanken x 160
Munten x 50
Edelstenen x 100
StalKolenmijnCavalerie
Kolen
24 8600 Marmer x 170
Hardhoutplanken x 170
Munten x 50
Edelstenen x 100
GoudmijnGoudsmelterMunthuis
Goud
25 9900 Marmer x 180
Hardhoutplanken x 180
Munten x 50
Edelstenen x 100
GroteboogmakerGroteboogschutterLettersmidGemiddelde papiermolenGeschrift
26 11300 Marmer x 190
Hardhoutplanken x 190
Munten x 50
Edelstenen x 100
Normale avonturen

Avonturenzoektocht (kort)
Bronzen hoefijzers

27 12800 Marmer x 200
Hardhoutplanken x 200
Godendrank x 150
Munten x 50
Edelstenen x 100
StaalsmelterStaalwapensmidSoldaat
28 14400 Marmer x 200
Hardhoutplanken x 200
Godendrank x 150
Munten x 100
Edelstenen x 100
Verweerde reisgids (Excelsior)
29 16100 Marmer x 250
Hardhoutplanken x 250
Godendrank x 150
Munten x 150
Edelstenen x 100
30 17900 Marmer x 300
Hardhoutplanken x 300
Godendrank x 200
Munten x 150
Edelstenen x 150
LegeracademieArsenaal
Expeditie zoeken

Extra kolonievakje

Tijdelijke kolonievakjes
MaarschalkEHBO-pakket expeditie

31 19900 Marmer x 500
Hardhoutplanken x 500
Godendrank x 100
Munten x 200
Edelstenen x 150
Tropenhoutzagerij
32 28000 Munten x 200
10 bouwvergunningen
Edelstenen x 150
Zoektocht (lang)
33 39000 Munten x 300
Tropenhout x 100
Edelstenen x 150
34 51000 Munten x 300
Graniet x 100
Edelstenen x 150
35 66000 Edelstenen x 150
Munten x 350
Titaniumsmelter
Extra kolonievakje
36 88000 Munten x 350
Edelstenen x 150
Moeilijke avonturen
Kruisboogsmid
Avonturenzoektocht (middellang)
Kruisboogschutter
37 118000 Munten x 400
Tropenhout x 100
Edelstenen x 150
Normale brief (Excelsior)
38 158000 Munten x 400
Graniet x 100
Edelstenen x 150
39 236000 Munten x 400
Tropenhout x 100
Edelstenen x 150
40 314000 Edelstenen x 200
Munten x 400
Zoektocht (zeer lang)
OrnamentensmidGeavanceerde papiermolenCodex
Extra kolonievakje
41 412000 Edelstenen x 200
Munten x 500
Damasceense wapensmidElitesoldaat
42 535000 Edelstenen x 200
Munten x 500
Zeer moeilijke avonturen
Wielmaker
Avonturenzoektocht (lang)
43 690000 Edelstenen x 200
Munten x 500
Timmerman
44 885000 Edelstenen x 200
Munten x 500
Normale reisgids (Excelsior)
45 1131000 Edelstenen x 300
Munten x 500
Extra kolonievakje
46 1441000 Edelstenen x 300
Munten x 700
47 1831000 Edelstenen x 300
Munten x 700
Kruithut
48 2321000 Edelstenen x 300
Munten x 700
KanonmakerKanonnierEpische houtopslag
49 2941000 Edelstenen x 300
Munten x 700
Dichtgezaaid tarweveld
50 3746000 Edelstenen x 2500
Munten x 700
Bodemloze putEilandwinkel
Verken een afgelegen sector
51 4697000 Stermunten x 800 Extreem moeilijke avonturen
52 5889000 Stermunten x 800 Mahoniezagerij
53 7383000 Stermunten x 800 TropenhouthakkerTropenbosbeheerder
Lange brief (Excelsior)
54 9257000 Stermunten x 800 PlatinasmelterPlatinawapensmidElitebarakken
Zoektocht (langdurig)

Functie ‘eenheden wisselen’ op het garnizoen van de generaal.
Zwaardvechter

55 11610000 Edelstenen x 500
Stermunten x 800
LandgoedWeverZadelstofweverElitestalBereden zwaardvechterRidder
56 14550000 Stermunten x 900 Avonturenzoektocht (zeer lang)
HaakbussenmakerScherpschutterGepantserde scherpschutterBereden scherpschutter
57 18240000 Stermunten x 900 WagenmakerMortierfabriekBestormer
58 22870000 Stermunten x 900 Het sprookje ‘De slechte koningin’ (Excelsior)
59 28680000 Stermunten x 900
60 35960000 Edelstenen x 500
Stermunten x 900
Graniet
Graniethouwer
61 45080000 Stermunten x 1000 Vind titanium-afzetting
Titaniummijn
62 56520000 Stermunten x 1000 Salpeter
Salpetermijn
63 70870000 Stermunten x 1000 Gedetailleerde reisgids (Excelsior)
64 88850000 Stermunten x 1000
65 111400000 Edelstenen x 500
Stermunten x 1000
66 139700000 Stermunten x 1500
67 175100000 Stermunten x 1500
68 219600000 Stermunten x 1500
69 275300000 Stermunten x 1500
70 345100000 Edelstenen x 500
Stermunten x 1500
71 432700000 Stermunten x 2000 Landhuis
72 542500000 Stermunten x 2000
73 680200000 Stermunten x 2000
74 852800000 Stermunten x 2000
75 1069000000 Edelstenen x 2500
Stermunten x 2000