Helemaal niet zo afschrikwekkendHelemaal niet zo afschrikwekkend

Details-tab: Doe 5 keer wat aan de feestverstoorders. Je mag zowel militaire als diplomatieke maatregelen nemen.
Prestaties: 20
Beloning: Zwepen & wortels x 1