Thuis / Soorten avonturen / Stelen van de rijken

Rekruut -500
Settlers 500 Godendrank 2500 Bronzen zwaarden 5000
Niveau barakkenProductietijd
90000
Verbeteringen