Thuis / Soorten avonturen / De zwarte ridders

Rekruut -660
Settlers 660 Godendrank 3300 Bronzen zwaarden 6600
Niveau barakkenProductietijd
118800
Verbeteringen