Thuis / Soorten avonturen / Buskruit

Rekruut -1700
Settlers 1700 Godendrank 8500 Bronzen zwaarden 17000
Niveau barakkenProductietijd
306000
Verbeteringen