Thuis / Soorten avonturen / Meerschat

Rekruut -400
Settlers 400 Godendrank 2000 Bronzen zwaarden 4000
Niveau barakkenProductietijd
72000
Verbeteringen