Thuis / Soorten avonturen / De duistere broederschap

Rekruut -800
Settlers 800 Godendrank 4000 Bronzen zwaarden 8000
Niveau barakkenProductietijd
144000
Verbeteringen