Thuis / Soorten avonturen / De Vikingen

Rekruut -28 Militie -212
Settlers 240 Godendrank 2260 Bronzen zwaarden 280 IJzeren zwaarden 2120
Niveau barakkenProductietijd
106800
Verbeteringen