Thuis / Soorten avonturen / De belegering

Rekruut -90
Settlers 90 Godendrank 450 Bronzen zwaarden 900
Niveau barakkenProductietijd
16200
Verbeteringen