Thuis / Soorten avonturen / De belegering

Rekruut -5
Settlers 5 Godendrank 25 Bronzen zwaarden 50
Niveau barakkenProductietijd
900
Verbeteringen