Thuis / Soorten avonturen / Verraders

Rekruut -180
Settlers 180 Godendrank 900 Bronzen zwaarden 1800
Niveau barakkenProductietijd
32400
Verbeteringen