Zwarte bergenZwarte bergen

Details-tab: Verkrijg een kolenafzetting met minstens 10.000 eenheden kool.
Prestaties: 80