Waarom kunnen we geen vriendjes zijn?Waarom kunnen we geen vriendjes zijn?

Details-tab: Probeer 25 keer op redelijke wijze vrede te sluiten met de feestverstoorders die de eilanden van je vrienden teisteren.
Prestaties: 15
Beloning: Wervingscampagne x 1