Jullie weten van geen ophouden!Jullie weten van geen ophouden!

Details-tab: Doe 10 keer wat aan de feestverstoorders. Je mag zowel militaire als diplomatieke maatregelen nemen.
Prestaties: 30
Beloning: Damasceense hamer x 1