Natuurlijke leiderNatuurlijke leider

Details-tab: Bezit minstens 10.000 moedpunten in je opslag.
Prestaties: 100