Mysteries met obstakelsMysteries met obstakels

Details-tab: Voltooi ‘Verloren stad’ met alleen kruisboogschutters, zwaardvechters, bereden scherpschutters en bestormers.
Prestaties: 50
Beloning: Gebouwakte x 1