MeestersteenhouwerMeestersteenhouwer

Details-tab: Bewerkstellig een marmerproductie van minstens 1000 per 12u.
Prestaties: 60