... en een fles rum!… en een fles rum!

Details-tab: Voltooi “De verloren schedel” binnen 2 uur.
Prestaties: 100
Beloning: Tropenhout x 150