Geen ge-enter!Geen ge-enter!

Details-tab: Voltooi “Tropische zon” en verlies minder dan 210 rekruten.
Prestaties: 70