Geen ge-enter!Geen ge-enter!

Details-tab: Voltooi «Tropische zon» en verlies minder dan 210 rekruten.
Prestaties: 70