AfleidingstactiekAfleidingstactiek

Details-tab: Voltooi «Stampende stier» en verlies minder dan 2000 rekruten.
Prestaties: 80