Witte bergenWitte bergen

Details-tab: Zorg dat 4 salpeter-afzettingen minstens 600 eenheden hebben
Prestaties: 90