GrootmeesterGrootmeester

Details-tab: Bezit 1 volledig gespecialiseerde specialist.
Prestaties: 70