Langzaam maar zekerLangzaam maar zeker

Details-tab: Voltooi «Stelen van de rijken» zonder cavalerie te gebruiken.
Prestaties: 80