Zonder vreesZonder vrees

Details-tab: Voltooi «De zwarte ridders» en verlies minder dan 600 rekruten.
Prestaties: 80