Geen pion-offerGeen pion-offer

Details-tab: Voltooi ‘Het heldhaftige kleermakertje’ zonder rekruten, militie of boogschutters te gebruiken.
Prestaties: 60
Beloning: Gebouwakte x 1