Odins zoonOdins zoon

Details-tab: Voltooi “De Vikingen” binnen 2 uur.
Prestaties: 100
Beloning: Tropenhout x 150