Proactieve beschermerProactieve beschermer

Details-tab: Voltooi de queeste ‘De booswicht’.
Prestaties: 30
Beloning: Cadeaus x 30