WonderlokaasWonderlokaas

Details-tab: Effect +400% opbrengst
Doel visser, vishouderij
Duur 6 uur (9 uur bij vriend/gildelid)
Verbeteringseffect: 500%
Duur: 6 u. — Gebruiker
9 u. — Vrienden
Doel: Thuiseiland: Gebouwen
Voorwerp verwijderen: Ja
Handelen: Ja
Type: Productiviteitsverbeteringen

Recept

Duur Kosten Beloning
WonderlokaasEffect +400% opbrengst
Doel visser, vishouderij
Duur 6 uur (9 uur bij vriend/gildelid) 10 m. Vat x 20
Ketel x 10
Graanzakken x 4
Leer x 3
Wonderlokaas x 1